Promocja!

eSTER x40 KIPI +ISM bezprzewodowy termostat pokojowy

Original price was: zł583.00.Current price is: zł571.00.

-2%

Regulator ester x40 z ISM – zasilany bateriami bezprzewodowy termostat pokojowy do kotłów.

(3 opinie klienta)

Poprzednia najniższa cena: 571.00.

Oryginalny produkt  z oficjalnej dystrybucji producenta!

Gwarancja bezpiecznej płatności

Bezprzewodowy termostat eSTER x40

Termostat pokojowy eSTER x40 przeznaczony jest do bezprzewodowej współpracy z zewnętrznym modułem transmisji radiowej ISM_xSMART z firmy PLUM. Termostat montowany jest w wybranym pomieszczeniu np. salonie i ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu przesyłając sygnał radiowy do modułu ISM_xSMART podłączonego do regulatora głównego. Zastosowana dwukierunkowa komunikacja radiowa ISM pozwala na transmisję informacji z regulatora głównego do termostatu o poziomie paliwa w zasobniku, stanach alarmowych
regulatora i wartości temperatury zewnętrznej. Termostat na podświetlanym wyświetlaczu LCD pokazuje informacje o wartości temperatury pokojowej, wybranym trybie pracy, aktualnym czasie i datę z jednoczesną synchronizacją zegara z regulatorem głównym.

Produkt dedykowany przez PLUM do współpracy z KIPI.

Regulator pokojowy eSTER x40

Bezprzewodowy termostat pokojowy eSTER_x40 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad temperaturą w swoim domu. Ten zaawansowany termostat korzysta z dwukierunkowej, zaszyfrowanej transmisji radiowej, która zapewnia pełną konfigurację menu regulatora z poziomu dowolnego pomieszczenia. Dzięki temu można utrzymywać zadaną temperaturę pokojową oraz pobierać dane z regulatora, takie jak poziom paliwa w zbiorniku, stany alarmowe kotła, potrzebę czyszczenia kotła oraz wartość temperatury zewnętrznej.

Kompatybilność termostatu x40

Termostat jest w pełni kompatybilny z dwukierunkowym modułem transmisji radiowej firmy PLUM, który jest wyposażony w system LBS (minimalizacja zakłóceń pracy innych urządzeń). Dzięki temu, zapewnia on adaptacyjne regulowanie temperatury zadanej obiegów grzewczych i kotła, dostęp do parametrów pracy i harmonogramów czasowych z poziomu menu użytkownika i serwisowego, wybór trybów regulacji i pełną konfigurację parametrów regulatora.

Jakość wykonania eSTER x40

Termostat eSTER_x40 jest wyposażony w trwałe przyciski pojemnościowe, tryb oszczędzania baterii, wskaźnik rozładowania baterii i siły sygnału radiowego, blokadę rodzicielską i łatwe parowanie z urządzeniami. Posiada również wysoką stabilność działania dzięki stałemu monitorowaniu jakości połączenia, wbudowany moduł internetowy pełni funkcję systemu serwisowego. Bateryjny termostat pokojowy eSTER_x40 jest łatwy w montażu i może być zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu, np. w salonie.

eSTER x40 – instrukcja producenta Zamieszczamy oryginalną instrukcję obsługi urządzenia. Jest to wydanie v1.0.

FAQ (często zadawane pytania) dla regulatora/termostatu eSTER x40 :

 1. Czy moduł bezprzewodowego termostatu pokojowego eSTER x40 współpracuje z modułem sterowania internetowego ecoNET 300?

  Tak. Producent modułów zapewnia, że są one w pełni kompatybilne i mogą ze sobą współpracować. Pasujący moduł internetowy ecoNET300 zakupisz w naszym sklepie: https://biospal.pl/produkt/econet-300-modul-internetowy-kipi
 2. Jakie są ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z termostatu eSTER_x40?

  • Termostat ester x40 powinnien być używany zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywany w suchym otoczeniu i montowany jedynie wewnątrz pomieszczeń.
  • Ponieważ termostat zawiera małe elementy, zaleca się trzymanie go z dala od dzieci.
  • Przed podłączeniem modułu radiowego do regulatora głównego, konieczne jest wyłączenie i odłączenie regulatora głównego od zasilania sieciowego.
  • Niewłaściwe podłączenie modułu radiowego może prowadzić do nieprawidłowego działania regulatora głównego i modułu radiowego.
  • Uruchomienie urządzenia powinno być przeprowadzone tylko przez osobę zaznajomioną z instrukcją.
  • Modyfikacje konstrukcji urządzenia są surowo zabronione.
 3. Jaki jest cel termostatu pokojowego eSTER_x40 i jak działa wraz z modułem radiowym ISM_xSMART?

  Termostat eSTER służy do bezprzewodowej współpracy z modułem radiowym ISM_xSMART, który jest podłączony do regulatora głównego. Termostat montowany jest w wybranym pomieszczeniu, utrzymując zadaną temperaturę i przesyłając sygnały radiowe do modułu podłączonego do regulatora głównego.
  Komunikacja radiowa umożliwia przekazywanie informacji między termostatem a regulatorem, takich jak poziom paliwa, alarmy regulatora i temperatura zewnętrzna.

 4. Zgodność regulatora eSTER 40 z dyrektywami unijnymi.

  Producent potwierdza, że termostat radiowy eSTER_x40 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej producenta pod linkeim dostępnym poniżej.
  Deklaracje zgodności UE producenta PLUM

 5. Jak zmienić temperaturę zadną na termostacie eSTER x40?

  1. Jak przejść do edycji temperatury zadanej?

   Przyciśnięcie 🔺 lub 🔻 spowoduje wejście w tryb sprawdzania/edycji temperatury zadanej, która zaczyna pulsować.
   Pierwsze przyciśnięcie powoduje przejście do edycji aktualnej temperatury zadanej, ale nie zmienia jej wartości. Dopiero kolejne przyciśnięcie spowoduje zmianę wartości.

  2. Jak zapisać zmiany ustawień regulatora eSTER x40 i wyjść z trybu edycji?

   Zapis i wyjście z edycji następuje po wciśnięciu ✔. Jeśli zmiana wartości temperatury zadanej nie zostanie potwierdzona przyciskiem 🔺 lub 🔻, wówczas po czasie bezczynności 5 sekund termostat wyjdzie z menu edycji, bez zmiany wartości temperatury zadanej.
   Wartość temperatury zadanej zmienia się co 0,1ºC.

   Wskazówka: Przytrzymanie 🔺 lub 🔻 przez 2 sekundy powoduje szybką, cykliczną zmianę parametru, umożliwiając szybką regulację temperatury zadanej.

 6. Jak zmieniać tryby pracy w termostacie pokojowym eSTER 40?

  1. Jak wejść do edycji i zmienić tryb pracy regulatora bezprzewodowego?
   Krótkie przyciśnięcie ✔ powoduje wejście do edycji trybów pracy. Wówczas wyświetlane są dostępne tryby, a aktualny tryb pracy pulsuje.
   Przyciskami 🔺 lub 🔻zmienia się tryb pracy. Zapis i wyjście z edycji następuje po przyciśnięciu przycisku ✔.
  2. Jakie są dostępne tryby pracy?
   Dostępne do edycji tryby pracy, związane z nastawami parametrów w menu użytkownika to:
   1. Harmonogram: Temperatura zadana zmienia się pomiędzy temperaturą „Noc” (P06) a temperaturą „Dzień” (P05) zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym (P01).
   2. Wakacje: Temperatura zadana jest jednorazowo ustawiana na temperaturę „Wakacje” (P10), a czas trwania tego trybu (P11) pojawia się do edycji. Po upływie tego czasu termostat wraca do trybu poprzedniego.
   3. Komfortowy: Termostat pracuje ze stałą temperaturą zadaną „Dzień” (P05), zapewniającą komfortową temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu.
   4. Ekonomiczny: Termostat pracuje ze stałą temperaturą zadaną „Noc” (P06), co zapewnia oszczędność paliwa.
   5. Przeciwzamarzanie: Termostat pracuje ze stałą temperaturą zadaną „Przeciwzamarzanie” (P07), chroniąc przed zamarzaniem wody w obiegu grzewczym.
   6. Tryb ładowania CWU: Umożliwia jednorazowe ładowanie zasobnika CWU przez ustawiony czas (P14).
   7. Wietrzenie: Temperatura zadana jest jednorazowo ustawiana na temperaturę „Noc” (P06) przez czas trwania trybu wietrzenia (P13). Po upływie tego czasu termostat wraca do trybu poprzedniego.
   8. Party: Temperatura zadana jest jednorazowo ustawiana na temperaturę „Party” (P08) przez czas trwania trybu „Party” (P09). Po upływie tego czasu termostat wraca do trybu poprzedniego.
   9. Wyjście: Temperatura zadana jest jednorazowo ustawiana na temperaturę „Noc” (P06) przez czas trwania trybu „Wyjście” (P12). Po upływie tego czasu termostat wraca do trybu poprzedniego.
    Nr Opis parametru
    P01 Harmonogramy „Sch”, pkt. 9.3
    P02 Kopiowanie harmonogramów „CPy”, pkt. 9.4
    P03 Parowanie „PAr”, pkt. 15.2
    P04 Ustawienie zegara
    P05 Temp. zadana „Dzień” [°C]
    P06 Temp. zadana „Noc” [°C]
    P07 Temp. zadana „Przeciwzamarzanie” [°C]
    P08 Temp. zadana „Party” [°C]
    P09 Czas trwania trybu „Party” [h]
    P10 Temperatura zadana „Wakacje” [°C]
    P11 Czas trwania trybu „Wakacje” [dzień]
    P12 Czas trwania trybu „Wyjście” [h]
    P13 Czas trwania trybu „Wietrzenie” [min.]
    P14 Czas jednokrotnego ładowania CWU [h]
    P15 Włączenie (on) lub wyłączenie (oFF) dźwięku wciskania klawiszy.
    P16 Włączenie (on) lub wyłączenie (oFF) dźwięku alarmów. Przy nastawie (oFF) powiadomienie o alarmach jest widoczne tylko w polu informacyjnym ekranu głównego (poz. 3).
    P17 Włączenie (on) lub wyłączenie (oFF) powiadomienia dźwiękowego o alarmach w nocy od 22:00 do 6:00.
    P18 Kontrast ekranu. [%]
    P19 Jasność podświetlenia ekranu. [%]
    P20 Histereza temperatury termostatu pokojowego. [°C]
    P21 Włączenie (on) lub wyłączenie (oFF) blokady rodzicielskiej.
    P30 Siła sygnału radiowego pomiędzy termostatem a modułem. [%]
    P31 Wersja programu termostatu.
    P32 Korekta dokładności wyświetlanej temperatury. [°C]
    P34 Przywracanie (on) lub nie (oFF) ustawień fabrycznych.
    P35 Adres termostatu, pkt. 15.4
    P40 Włączenie (on) lub wyłączenie (oFF) wskaźnika poziomu paliwa.
 7. Jak wejść do menu serwisowego regulatora eSTERx40?

  Wejście do menu serwisowego odbywa się poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków 🔻 i ✔ przez 2 sekundy. Po wejściu do menu, należy wprowadzić hasło „1410” za pomocą przycisków 🔺 lub 🔻, a następnie potwierdzić, naciskając przycisk ✔.

  Menu Serwisowe:

  1. Zmiana Parametrów Z Innych Termostatów

   • Opis Parametru: Włączenie (on) lub wyłączenie (off) możliwości zmiany parametrów z innych termostatów. Domyślne ustawienie: on.
  2. Tryb Hotelowy

   • Opis Parametru: Włączenie (on) lub wyłączenie (off) trybu hotelowego, w którym blokowana jest możliwość zmiany parametrów regulatora głównego przez termostat. Domyślne ustawienie: off.

  Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy powoduje wyjście z menu do ekranu głównego.

 8. Alarmy w regulatorze eSTER x40. Jak je wyłączyć?

  1. Jak termostat sygnalizuje stany alarmowe?

   Termostat sygnalizuje stany alarmowe wysyłane z regulatora głównego. Podczas alarmu na wyświetlaczu pojawia się pulsujący napis „AL”, numer alarmu oraz uruchamiany jest sygnał dźwiękowy, o ile parametr P16 jest ustawiony na włączony.
  2. Jak wyłączyć/wyciszyć alarm regulatora?

   Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku ✔ wycisza dźwięk alarmu. Następnie, przy użyciu przycisków 🔺 i 🔻, można sprawdzić kolejne numery alarmów, jeśli w danej chwili występuje ich więcej. Kolejne naciśnięcie przycisku ✔ powoduje przejście do ekranu głównego termostatu.
   Jeśli alarm nadal trwa, to na ekranie główym termostatu nadal wyświetlany jest pulsujący symbol ⚠ oraz w polu informacyjnym wyświetlany jest kod alarmu. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej z poziomu menu użytkownika.
 9. Jak zainstalować moduł radiowy ISM_xSMART?

  1. Wybór Miejsca Montażu:

   • Moduł ISM_xSMART powinien być zamontowany na ścianie w pobliżu regulatora głównego.
   • W przypadku słabego połączenia radiowego zaleca się eksperymentowanie z różnymi miejscami montażu.
   • Nawet niewielkie przesunięcie modułu może wpłynąć na jakość połączenia.
  2. Unikanie Metalowych Obudów:

   • Nie umieszczaj modułu w metalowych obudowach, np. skrzynkach montażowych czy obudowach kotła, ponieważ mogą one tłumić sygnał radiowy, powodując zakłócenia w pracy modułu.
  3. Proces Montażu:

   • Odkręć pokrywę modułu, aby uzyskać dostęp do otworów pod wkręty montażowe.
   • Przykręć moduł radiowy do ściany za pomocą wkrętów montażowych.
  4. Podłączenie Do Regulatora Głównego:

   • Podłącz zaciski D+, D-, GND, 12 VDC modułu radiowego do gniazda transmisji RS485 regulatora głównego zgodnie z pkt. 15.5.
   • Zachowaj prawidłową biegunowość podczas łączenia transmisji i zasilania, aby uniknąć uszkodzeń regulatora głównego lub błędów w jego działaniu.

  Uwaga: Przy łączeniu transmisji oraz zasilania należy zwrócić uwagę na odpowiednie zachowanie biegunowości podłączenia sygnałów D+, D- i zasilania GND, 12 V pomiędzy modułem radiowym a regulatorem głównym. Nieodpowiednie podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia regulatora głównego lub błędów w jego działaniu.

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.2 kg
Wymiary 23 × 97 × 148 cm
Producent

Plum

Kompatybilność

KIPI, Plum

Komunikacja

przewodowa komunikacja w standardzie RS485

Zasilanie

+5-12V DC z regulatora, przy podłączeniu przewodowym lub z zasilacza zewnętrznego, przy podłączeniu bezprzewodowym

Transmisja

bezprzewodowa, szyfrowana, dwukierunkowa transmisja radiowa w standardzie ISM 868MHz (pasmo 865-868MHz

Temp. pracy

5-35 ˚C

Atest ochrony

IP20

Wymiary

148x97x23mm

Masa

0,2 kg

Gwarancja

Tak

Typ Gwarancji

Producenta

Okres Gwarancji

24 miesiące

3 opinie dla eSTER x40 KIPI +ISM bezprzewodowy termostat pokojowy

 1. Bartosz (zweryfikowany)

  Wszystko na miejscu, polecam

 2. Patryk Kaczmarek (zweryfikowany)

  Nie mam uwag.

 3. Piotr Przybylsk (zweryfikowany)

  Działa ok, dostawa ok

Dodaj opinię